Praeses – Jose Roos

De praeses geeft leiding aan de senaat, vertegenwoordigt de senaat en de vereniging naar buiten toe en geeft in principe leiding aan de vereniging avonden en de algemene leden vergaderingen van de vereniging.

Vice-praeses – Iris Sellies

De vice-praeses ondersteunt de praeses in zijn of haar taken en vervangt deze indien nodig.

De vice-praeses ondersteunt de praeses in zijn of haar taken en vervangt deze indien nodig.

Assessor – Joanne Boonstra

De Assessor is tevens de vice-praeses van de vereniging. In voorkomende gevallen vervangt de assessor de praeses. De hoofdtaak van de assessor is het contact tussen de senaat en de commissies onderhouden.

Abactis – Maaike Wijma

De abactis is verantwoordelijk voor de inkomende en uitgaande post van de vereniging. Daarnaast schrijft de abactis afscheidsbrieven, stuurt de weekmail de vereniging rond en is verantwoordelijk voor het beheer van alle schriftelijke communicatie.

Fiscus – Christian van den Belt

De fiscus beheert de financiën van de vereniging, controleert de financiën van de commissies door middel van begrotingen en verslagen en maakt jaarlijks een begroting en een financieel eindverslag.

Vraag de senaat

Heb je een vraag voor de Senaat? Of is iets je niet helemaal duidelijk? Via onderstaande mail zijn de senaatsleden te bereiken!

Praeses: praeses@ultrajectum.nl
Assessor: assessor@ultrajectum.nl
Abactis: abactis@ultrajectum.nl
Fiscus: fiscus@ultrajectum.nl